silver boss
 

silver boss

 

شعبه فعال در ایران

30

نمایندگی پخش فعال ما در سراسر کشور

طعم مختلف انرژی زا

6

دارای 6 طعم مختلف و فوق العاده

برند

2

ما با دو برند silver boss و O2 در کنار شما هستیم
 

بهترین کیفیت و بالاترین انرژی


شرکت بازرگانی بین المللی « پویا توسعه آرکا »؛ نماینده انحصاری نوشابه های انرژی زای boss در ایران می باشد.